Gunilla Mann

"Söders höjder"
Oil painting 100x70 cm

© Gunilla Mann 1997