Gunilla Mann

"Göteborg mitt hjärtas stad"
Oil painting 180x120 cm

© Gunilla Mann 1997